THÔNG TIN - BCH Đội TNTP HCM

Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt BCH Đội TNTP HCM Tổng phụ trách Đội 0974580086

Năm sinh: 1986
Năm vào ngành: 2010
Trình độ chuyên môn: Đại học